სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანება იწყებს პროცედურას, რომ მიიღოს გარე შემფასებელი ორგანიზაციის საერთაშორისო აკრედიტაცია.

როგორც ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხის საერთაშორისო საზოგადოების International Society for Quality in Health Care -ISQua – ინსტიტუციური წევრი, სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანება იწყებს პროცედურას, რომ მიიღოს საერთაშორისო აკრედიტაციის პროგრამის (IAP) განხორციელების უფლება ????

Share This