2022 წლის 3 დეკემბერს წინანდალში გაიმართა გაერთიანების გასვლითი კონფერენცია

3 დეკემბერს წინანდალში გაიმართა გაერთიანების გასვლითი კონფერენცია, სხდომაზე განიხილეს შემდეგი საკითხები:

1. DRG სისტემის შემოღების პირველადი შეფასებები დარგობრივი ასოციაციების მხრიდან.
2. ექიმთა პროფესიული პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის დანერგვის პერსპექტივები.
3. ეროვნული აკრედიტაციის პროგრამის შემუშავება და ჯანდაცვის ხარისხის საერთაშორისო საზოგადოებისთვის International Society for Quality in Health Care (ISQua) და გარე შეფასების საერთაშორისო ასოციაციისთვის – International External Evaluation Association (IEEA) წარდგენა,
4. საერთაშორისო აკრედიტაციის შესაძლებლობები საქართველოში – საერთაშორისო აკრედიტაციის კომპანია ტემოსის წარმომადგენლობის პრეზენტაცია,
მიღებულ იქნა ერთობლივი განცხადება.

Share This