სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანების სხდომაზე სამედიცინო შემთხვევების რეცენზირების პროცესის სრულყოფის გზებზე იმსჯელეს

სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანების სხდომაზე სამედიცინო შემთხვევების რეცენზირების პროცესის სრულყოფის გზებზე იმსჯელეს. აღინიშნა რომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში კლინიკებსა და სახელმწიფოს შორის არსებულ სადაო შემთხვევებს, ვინაიდან, ხშირ შემთხვევაში, სწორედ ექსპერტიზის დასკვნაზეა დამოკიდებული სახელმწიფოს მიერ დაფინანსების გაცემა. ასევე აღინიშნა , რომ აუცილებელია საკანონმდებლო დონეზე მოხდეს სამედიცინო შეცდომის გამიჯვნა ექიმის გულგრილობასა და

Share This